1(5)/2017 „Biopolityka. Od ciała politycznego do polityki ciała”

Trwa nabór tekstów do 5 numeru Erydy, pt. Biopolityka. Od ciała politycznego do polityki ciała. Numer poświęcony będzie tematyce biopolityki, z uwzględnieniem jej najbardziej aktualnych aspektów. Zaliczyć do nich należy między innymi: problematykę współczesnej migracji; charakter obecnych, niekonwencjonalnych konfliktów zbrojnych; dystrybucję bogactwa i związany z nią dyskurs dobrobytu człowieka, jego relacji z politycznym dyskursem obywatelskości; przesłanki i cele ekologii „głębokiej” w jej odniesieniu do ekonomiczno-politycznego systemu władzy; współczesne formy rasizmu politycznego; relacje zwrotne między inżynierią biomedyczną a polityką społeczną „państw dobrobytu”. Zakładamy, że refleksja nad powyższymi zagadnieniami jest nie tylko ważna, lecz także otwiera szerokie pole interpretacyjne, z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, ekonomicznej, politologicznej, prawnej, kulturoznawczej, i nie tylko. Teksty należy przesyłać na adres czasopismo.eryda@gmail.com do 31.03.2018.