Monografia „Solidarność i egoizm”

Trwa nabór tekstów do wieloautorskiej monografii naukowej pt. Solidarność i egoizm. Praca poświęcona będzie politycznym, społecznym i etycznym aspektom solidarności i egoizmu, jako dwóm, często przeciwstawianym sobie, niekiedy traktowanym komplementarnie, wymiarom ludzkiej egzystencji. Zapraszamy do nadsyłania tekstów podejmujących powyższą tematykę zarówno z perspektywy historycznej jak i skupiających się na jej współczesnych wymiarach. W szczególności interesują nas zagadnienia związane z inkluzją i wykluczeniem społecznym, źródłami, zakresem i barierami solidaryzmu, problematyka podmiotowości, tożsamości i odpowiedzialności. Zakładamy, że w zarysowaną tematykę wpisują się między innymi niezwykle aktualne kwestie związane z solidarnością wobec podmiotów nieludzkich, zarówno zwierzęcych jak i związanych z rozwojem nauki i techniki: aktorów sieci, sztucznej inteligencji.

Teksty należy przesyłać na adres czasopismo.eryda@gmail.com, do 10.07.2019. Prosimy o nadsyłanie tekstów jedynie w formacie doc. i docx, pozostałe wymogi formalne znajdują się na stronie: http://eryda.eu/dla-autorow/nabor-tekstow/. Wszystkie nadesłane teksty zostaną poddane recenzji przez recenzentów Erydy ( http://eryda.eu/recenzenci-za-rok-2018/ ).