2(4) 2016 „Emocje w polityce”

Trwa nabór tekstów do czwartego numeru Erydy, którego temat to Emocje w polityce. Naszym celem jest podjęcie zagadnienia emocji jako stałego motywu ale i narzędzia politycznej aktywności. Uważamy, że jest to problem kluczowy dla badań nad trwałością, prawomocnością oraz wiarygodnością porządku społeczno-politycznego, jednocześnie jednak niedoceniany i niemal nieobecny we współczesnej myśli filozoficznej i naukowej.

  Artykuły powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • Strach i trwoga jako narzędzia polityki
 • Żądza władzy i władza nad żądzą
 • Historia polityczna złości i buntu
 • Dlaczego tolerancja budzi emocje?
 • Społeczne funkcje zazdrości
 • Miłość w sferze publicznej
 • Obraza uczuć i cenzura państwowa
 • Publiczna aprobata i publiczne oburzenie
 • Empatia, apatia i obywatelstwo
 • Źródła solidarności społecznej
 • Egoizm jako podstawa ładu społecznego i politycznego
 • Czy współczucie jest kategorią polityczną?
 • Związek demokracji z lekkomyślnością
 • Naiwność i niewinność w służbie polityki
 • Aktualność heroizmu
 • Uczuciowe podłoże tożsamości narodowej
 • Emotywny wymiar propagandy
 • Współczesne formy zinstytucjonalizowanego cynizmu
 • Etyka troski jako etyka emocji
 • Granice politycznej racjonalności
 • Artykuły prosimy nadsyłać do 30.IV.2017 roku, na adres redakcja@eryda.eu . Wymogi formalne i merytoryczne dotycząc artykułów publikowanych w czasopiśmie, oraz informacje na temat procedury recenzyjnej, znajdują się w zakładce dla autorów. Publikacja numeru planowana jest na czerwiec 2017 roku.