2(6)/2017 „Inność, obcość, norma”

Trwa nabór artykułów do 5 numeru Erydy, poświęconego Inności, Obcości oraz Normie. Celem publikacji jest podjęcie interdyscyplinarnego namysłu zarówno nad pojęciem Inności, Obcości i Normy, ale także nad zachodzącymi między nimi relacjami. Czy Norma jest warunkiem wstępnym Inności czy Obcości, czy jest niezbędna do ich zdefiniowania? Szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że z jednej strony Norma wyklucza Inność, jednak z drugiej strony, nie sposób wyobrazić sobie Normy i jej granic bez jej przeciwieństwa – Inności. W związku z tym, czy można pomyśleć o Normie poza Innością i Obcością? Kategoria Inności i Obcości ma różne wymiary, zarówno społeczny, etyczny, prawny, jak i biologiczny. Zakłada-my, że refleksja nad powyższymi zagadnieniami jest nie tylko ważna, lecz także otwiera sze-rokie pole do debaty, z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, politologicznej, prawnej, kulturoznawczej, i nie tylko. W związku z powyższym, zapraszamy do przygotowywania artykułów oscylujących wokół zagadnień:

 • Kategoria normy społecznej
 • Cielesny wymiar normy
 • Etos większości
 • Tajemnica moralnej większości
 • Aktualność pojęcia woli powszechnej
 • Tyrania większości a wolność jednostki
 • Czym jest wyjątek dla statystyki
 • Norma z perspektywy Innego
 • Moralna historia inności
 • Wymiary inności
 • Sołeczna rola obcego, czy potrafimy się bez niego obyć?
 • Koncepcje inkluzji społeczne

 • Teksty należy przesyłać na adres: czasopismo.eryda@gmail.com do 10.06.2018.