1(3)/2016 „Współczesny liberalizm i jego krytyka”


Eryda 1(3)/2016

Strona tytułowa
Misja
Spis treści
Od redakcji

Perspektywa teoretyczna

Cezary Błaszczyk – Rozumny pluralizm a racjonalistyczna tolerancja. Myśl Johna Rawlsa na tle filozofii Johna Locke’a
Szymon Osmola – Czy możliwy jest znaturalizowany liberalizm?
Norbert Slenzok – Od transcendentalnej pragmatyki języka do libertariańskiej etyki argumentacyjnej
Wojciech Rutkiewicz – Racjonalność w dobie liberalizmu
Marcin Chmielowski – Neoliberalizm – konceptualizacja pojęcia w świetle niektórych polskich prób zdefiniowania zjawiska
Jakub Siemiątkowski – Krytyka liberalizmu z perspektywy narodowo radykalnej. Przypadek Tadeusza Gluzińskiego

Wymiar praktyczny

Przemysław M. Hankus – Secesja i prawo do stanowienia w ujęciu klasycznego liberalizmu
Ariadna Lewańska – Sytuacja liberalizmu i sytuacja Francji
Stanisław Stefaniak – Wolność i hijab – multikulturalizm i feminizm wobec liberalnej koncepcji praw człowieka
Wojciech Paukszteło – Czy to działa? – liberalizm w polskiej polityce lokalnej
Łukasz Jasiński – System ochrony zdrowia bez udziału państwa

Noty o autorach