KONTAKT

 

Fundacja Eryda została ustanowiona w 2014 roku. Jej statutowym celem jest promocja nauk o bezpieczeństwie i obronności, w głównej mierze poprzez działalność naukową i wydawniczą. Utworzenie czasopisma młodych naukowców Eryda, wpisuje się w cel Fundacji, jako stworzenie przestrzeni dla twórczej i nieskrępowanej, merytorycznej wymiany opinii na temat współczesnych uwarunkowań bezpieczeństwa. Publikacja każdego kolejnego numeru Erydy poprzedzona będzie, organizowaną przez Fundację konferencją naukową, poświęconą aktualnym i żywo dyskutowanym problemom związanym z bezpieczeństwem, jako pojęciem wielowymiarowym i wieloznacznym, odnoszącym się do różnych sfer życia społecznego.

Fundacja Eryda
KRS 0000508563 / REGON 123159389 / NIP 659-154-36-74
NR Konta: (Nest Bank) 74 2530 0008 2057 1005 5026 0001
Adres: ul. Ilskiego 2a/7 04-479 Warszawa
e-mail: czasopismo.eryda@gmail.com