1(1)/2015 „Fundamentalizm Zachodu i Wschodu”


Eryda1(1)/2015

Strona tytułowa
Misja
Spis treści
Od redakcji

Ujęcie filozoficzne

Karolina Zakrzewska, Zanik sfery publicznej jako warunek fundamentalizacji życia społecznego
Andrzej Girdwoyń, Zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku. Dwa ujęcia filozoficzne
Julian Jeliński, Fundamentalizm wobec współczesności. Filozoficzny namysł nad problematyką
Piotr Polak, Fundamentalizm faryzejski a radykalizm ewangeliczny

Perspektywa politologiczna

Michał Kowalczyk, Krytyka Zachodu ze strony węgierskich nacjonalistów. Przykład partii Jobbik
Łukasz Gałczyński, Nieprzystawalność standardów demokracji liberalnej do kultur politycznych Euroazjatyckich państw poradzieckich na przykładzie Kaukazu Południowego
Mateusz Dębowicz, Wielka Wojna Ojczyźniana jako element integrujący społeczeństwo Federacji Rosyjskiej
Patryk Gacka, Polityka praw człowieka prezydenta Jamesa Earla Cartera Juniora czy fundamentalizm praw człowieka?
Sylwia Mazurek, Geneza fundamentalizmu islamskiego
Paulina Antoń, Unia Europejska wobec zbrojnego wymiaru fundamentalizmu islamskiego
Magdalena Ziółek, Fundamentalizm islamski a zagrożenie terrorystyczne we Francji

Sprawozdania

Maja Chmura, Nikab i burka a równouprawnienie (Julia Klöckner, CDU)
Magdalena Ziółek, Opiniotwórcza prasa francuska a kryzys imigracyjny
Michał Kowalczyk, Węgierskie portale internetowe na temat kryzysu imigracyjnego
Noty o autorach