„Fundamentalizm Zachodu i Wschodu” 13.III.2015

Fundacja Eryda oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Obrony Narodowej zapraszają na konferencję naukową

Fundamentalizm Zachodu i Wschodu
która odbędzie się 13.03.2015 w Warszawie

Konferencja poświęcona będzie fundamentalizmowi jako zjawisku wykraczającemu poza sferę samego doświadczenia religijnego, zaznaczającemu swoją obecność również na gruncie życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

Nadsyłane abstrakty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:
• etniczne, religijne i ekonomiczne źródła fundamentalizmu;
• fundamentalizm jako „powrót do źródeł”;
• rola fundamentalizmu w tworzeniu zbiorowej tożsamości;
• ład i porządek światowy w świetle fundamentalizmu;
• konstruktywny i destruktywny wymiar fundamentalizmu;
• etyka fundamentalistów;
• radykalizm a fundamentalizm;
• czy fundamentalizm jest ruchem politycznym?;
• czy możliwy jest fundamentalizm prywatny?;
• specyfika fundamentalizmu islamskiego;
• idea praw człowieka jako przejaw fundamentalizmu zachodniego;
• fundamentalizm rynkowy Zachodu;
• wpływ gospodarczej, kulturowej i organizacyjnej ekspansji Zachodu na powstawanie fundamentalizmu niezachodniego;
• zbrojny wymiar fundamentalizmu;
• czy terroryzm jest wpisany w fundamentalizm?;
• fundamentalizm naukowy jako narzędzie porządkowania świata i panowania nad nim.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 28.02.2015 na adres redakcja@eryda.eu. Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Eryda. Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych i publikacji, wynosi 75 złotych.
Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia do wygłoszenia w trakcie konferencji, nie później niż 06.03.2015, z dopiskiem: opłata konferencyjna – imię i nazwisko.

Osoby, które nie wygłoszą referatu na konferencji będą mogły również opublikować artykuł w czasopiśmie Eryda. W takim wypadku tekst należy przesłać na adres redakcja@eryda.eu do 27.03.2015. Po zakwalifikowaniu artykułu do druku, autor zostanie poproszony o dokonanie wpłaty w wysokości 45 złotych na pokrycie kosztów publikacji, z dopiskiem: opłata za publikację – imię i nazwisko.

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat: 27 7999 9995 2110 0387 4004 0001

Rada programowa konferencji:
dr hab. Agnieszka Legucka – przewodnicząca
dr hab. Anna Drabarek
dr hab. Tomasz Kośmider
dr Marcin Mazurek
dr Ilona Urych

Komitet organizacyjny konferencji:
mgr Karolina Zakrzewska – przewodnicząca
Tomasz Hołda
Jakub Maleszewski

PROGRAM KONFERENCJI