KONTAKT

dr Marcin Mazurek (red. naczelny) m.mazurek@eryda.eu
dr hab. Agnieszka Legucka (red. tematyczny: nauki polityczne) legucka@gmail.com
dr Ilona Urych (red. tematyczny: psychologia i socjologia) ilona.urych@wp.pl
mgr Karolina Zakrzewska (red. tematyczny: filozofia oraz sekretarz redakcji) zakrzewska@gmail.com
Adres redakcji: redakcja@eryda.eu