nabór tekstów do numeru: „Od spotkania do wojny – genealogia KONFLIKTU”

 

Trwa nabór tekstów do kolejnego numeru czasopisma naukowego Eryda, który będzie oscylował wokół problematyki konfliktu, jego źródeł, dynamiki i skutków. Interesuje nas w szczególności moment lub proces przejścia od spotkania do konfliktu, mówiąc inaczej – racje, dla których spotkanie przeobraża się we wrogość, manifestuje się szowinizmem, rasizmem, kolonializmem i innymi formami zarówno symbolicznego, jaki i fizycznego unicestwienia spotkanego jako wroga, obcego, innego. Z całą pewnością jest to zagadnienie, którego nie sposób oderwać od żadnej sfery życia społecznego, i które podlega próbom analizy z perspektywy wielu dyscyplin naukowych. Dlatego zapraszamy do publikacji przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych. Poniżej przykładowe obszary tematyczne:

emancypacyjny wymiar spotkania z innym/obcym – rasa, płeć, gatunek
alternatywne figury podmiotu: dziecko, kobieta, zwierzę
kolonizacja – spotkanie czy wojna z obcym?
płciowy i cielesny wymiar podmiotu jako podłoże konfliktu
feminizm a walka płci w perspektywie ponowoczesnej
kulturowe i literackie konceptualizacje przestrzeni spotkań i konfliktów
dyskursywizowanie konfliktu – historiografia a memory studies
dynamika konfliktu społecznego
ontologia, estetyka i etyka wojny
natura więzi społecznych w obliczu wojny
tożsamość jako przyczyna i skutek konfliktów społecznych
konflikt jako narzędzie polityki
psychologia konfliktu
specyfika medialnego pola bitwy
moralna logika konfliktów społecznych
społeczne i polityczne funkcje wroga
homo oeconomicus a konflikt zbrojny
ekonomika wojenna a kryzys humanitarny
ekonomiczne pole współpracy, rywalizacji i konfliktu
konkurencja ekonomiczna jako zarzewie kryzysu klimatycznego
czy wojna może być sprawiedliwa?
walka o uznanie a przynależność etniczna, rasowa, klasowa.

Teksty należy przesyłać na adres czasopismo.eryda@gmail.com do 30.06.2023 r.

Prosimy o nadsyłanie tekstów jedynie w formacie doc. i docx, pozostałe wymogi formalne znajdują się na stronie:

http://eryda.eu/dla-autorow/nabor-tekstow/.

Wszystkie nadesłane teksty zostaną poddane recenzjom.