2(2)/2015 „Nacjonalizm. Głos narodu czy polityczna dewiacja?”


Eryda 2(2)/2015

Strona tytułowa
Misja
Spis treści
Od redakcji

Artykuły

Konrad Majka – Samodzielność doktrynalna nacjonalizmu
Karol Zdybel – Nacjonalizm w perspektywie ekonomii politycznej
Tomasz Hołda – Humanitaryzm, liberalizm i nacjonalizm w świetle wczesnej publicystyki Ernsta Jungera
Paweł Bielawski – Kulturalizm Jana Stachniuka jako baza aksjologiczna niechrześcijańskiego nacjonalizmu polskiego
Ewa Brzeska, Monika Brzeska–Kozerska – Modele konstruowania pamięci indywidualnej i zbiorowej a proces kształtowania tożsamości (Arendt, Hawthorne, Beckett)
Michał Kowalczyk – Rewizjonizm terytorialny węgierskich nacjonalistów a stosunek do Chorwatów

Wywiady

Marcin Mazurek – Wywiad z prof. zw. dr. hab. Bogumiłem Grottem na temat nacjonalizmu
i nie tylko

Polemiki

Olga Sewiłło – „I know my rights!” – głos narodu kurdyjskiego a nacjonalizm turecki. Edukacja w języku rodzimym, jako szansa na lepsze jutro
Ozan Tellioğlu – Polemika z tekstem „I know my rights!” – głos narodu kurdyjskiego a nacjonalizm turecki. Edukacja w języku rodzimym, jako szansa na lepsze jutro

Recenzje

Konrad Majka – Nacjonalizm Państwa Środka

Noty o autorach