Od spotkania do wojny – genealogia konfliktu 14-15. IV. 2023

Fundacja Eryda oraz Wydział Filozofii UW serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Od spotkania do wojny – genealogia konfliktu,
która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 14 i 15 kwietnia 2023 roku:

Jesteśmy otwarci na wszelkie perspektywy namysłu nad konfliktem, spotkaniem, wojną, w szczególności zależy nam, by konferencja stała się polem do dyskusji nad następującymi zagadnieniami:.

 • emancypacyjny wymiar spotkania z innym/obcym – rasa, płeć, gatunek
 • alternatywne figury podmiotu: dziecko, kobieta, zwierzę
 • kolonizacja – spotkanie czy wojna z obcym?
 • płciowy i cielesny wymiar podmiotu jako podłoże konfliktu
 • feminizm a walka płci w perspektywie ponowoczesnej
 • kulturowe i literackie konceptualizacje przestrzeni spotkań i konfliktów
 • dyskursywizowanie konfliktu – historiografia a memory studies
 • dynamika konfliktu społecznego
 • ontologia, estetyka i etyka wojny
 • natura więzi społecznych w obliczu wojny
 • tożsamość jako przyczyna i skutek konfliktów społecznych
 • konflikt jako narzędzie polityki
 • psychologia konfliktu
 • specyfika medialnego pola bitwy
 • moralna logika konfliktów społecznych
 • społeczne i polityczne funkcje wroga
 • homo oeconomicus a konflikt zbrojny
 • ekonomika wojenna a kryzys humanitarny
 • ekonomiczne pole współpracy, rywalizacji i konfliktu
 • konkurencja ekonomiczna jako zarzewie kryzysu klimatycznego
 • czy wojna może być sprawiedliwa?
 • walka o uznanie a przynależność etniczna, rasowa, klasowa

Artykuły nadesłane po konferencji zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym Etyka (jeśli zostaną napisane w języku angielskim i będą mieścić się w szeroko pojętej problematyce etyki wojny) lub w czasopiśmie naukowym Eryda. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 marca 2023 r. Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów konferencji, cateringu, obiadu oraz publikacji, wynosi 250 złotych. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 marca 2023 r. na adres: czasopismo.eryda@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy.