Recenzenci za rok 2015


RECENZENCI
prof. Andrzej Ciupiński (AON)
prof. Joanna Górnicka-Kalinowska (UW)
prof. Barbara Markiewicz (UW)
prof. Maciej Marszałek (AON)
prof. Janusz Zuziak (AON)
dr hab. Ryszard Chrobak (AON)
dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)
dr hab. Patrycja Adamczyk (UJK)
dr hab. Włodzimierz Chojnacki (UWr)
dr hab. Małgorzata Czuryk (AON)
dr hab. Janusz Dobieszewski (UW)
dr hab. Anna Drabarek (APS)
dr hab. Urszula Jarecka (PAN)
dr hab. Agnieszka Legucka (AON)
dr hab. Agnieszka Nogal (UW)
dr hab. Magdalena Środa (UW)
dr hab. Agata Włodkowska -Bagan (AON)