Recenzenci za rok 2016


RECENZENCI
prof. Andrzej Ciupiński (AON)
prof. Joanna Górnicka–Kalinowska (UW)
prof. Paweł Łuków (UW)
prof. Barbara Markiewicz (UW)
prof. Maciej Marszałek (AON)
prof. Jacek Migasiński (UW)
prof. Janusz Zuziak (AON)
dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)
dr hab. Patrycja Adamczyk (UJK)
dr hab. Włodzimierz Chojnacki (UWr)
dr hab. Ryszard Chrobak (AON)
dr hab. Małgorzata Czuryk (UWM)
dr hab. Janusz Dobieszewski (UW)
dr hab. Anna Drabarek (AON)
dr hab. Urszula Jarecka (PAN)
dr hab. Agnieszka Legucka (AON)
dr hab. Agnieszka Nogal (UW)
dr hab. Marcin Poręba (UW)
dr hab. Magdalena Środa (UW)
dr hab. Halina Walentowicz (UW)
dr hab. Agata Włodkowska–Bagan (AON)
dr hab. Tomasz Wiśniewski (UW)