Recenzenci za rok 2017

RECENZENCI
prof. Andrzej Ciupiński (AJD)
prof. Joanna Górnicka-Kalinowska(UW)
prof. Bogumił Grott (AHE)
prof. Paweł Łuków (UW)
prof. Barbara Markiewicz (UW)
prof. Maciej Marszałek (ASzWoj)
prof. Jacek Migasiński (UW)
prof. Aldona Nawój-Śleszyński (UŁ)
prof. Janusz Zuziak (AJD)
dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)
dr hab. Patrycja Adamczyk (UJK)
dr hab. Włodzimierz Chojnacki (UW)
dr hab. Ryszard Chrobak (ASzWoj)
dr hab. Małgorzata Czuryk (UWM)
dr hab. Janusz Dobieszewski (UW)
dr hab. Anna Drabarek (ASzWoj)
dr hab. Urszula Jarecka (PAN)
dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz (UW)
dr hab. Michał Kozłowski (UW)
dr hab. Agnieszka Legucka (AFiBV)
dr hab. Agnieszka Nogal (UW)
dr hab. Marcin Poręba (UW)
dr hab. Tomasz Puczyłowski (UW)
ks. dr hab. Cezary Smuniewski (AszWoj)
dr hab. Magdalena Środa (UW)
dr hab. Halina Walentowicz (UW)
dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (UJK)
dr hab. Tomasz Wiśniewski (UW)
dr Rafał Wonicki (UW)