Recenzenci za rok 2018

RECENZENCI
prof. Andrzej Ciupiński (AJD)
prof. Joanna Górnicka-Kalinowska(UW)
prof. Bogumił Grott (AHE)
prof. Paweł Łuków (UW)
prof. Barbara Markiewicz (UW)
prof. Maciej Marszałek (ASzWoj)
prof. Jacek Migasiński (UW)
prof. Aldona Nawój-Śleszyński (UŁ)
prof. Janusz Zuziak (AJD)
dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)
dr hab. Patrycja Adamczyk (UJK)
dr hab. Włodzimierz Chojnacki (UW)
dr hab. Ryszard Chrobak (ASzWoj)
dr hab. Janusz Dobieszewski (UW)
dr hab. Anna Drabarek (ASzWoj)
dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz (UW)
dr hab. Michał Kozłowski (UW)
dr hab. Agnieszka Legucka (AFiBV)
dr hab. Agnieszka Nogal (UW)
dr hab. Marcin Poręba (UW)
dr hab. Tomasz Puczyłowski (UW)
ks. dr hab. Cezary Smuniewski (AszWoj)
dr hab. Magdalena Środa (UW)
dr hab. Halina Walentowicz (UW)
dr hab. Tomasz Wiśniewski (UW)
dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (UJK)
dr hab. Rafał Wonicki (UW)
dr Marzena Adamiak (PAN)
dr Jacek Dobrowolski (UW)
dr Karolina Kochańczyk (AszWoj)
dr Monika Murawska (ASP)
dr Marek Pokropski (UW)
dr Joanna Różyńska (UW)
dr Daniel Sobota (PAN)