REDAKCJA

REDAKTOR NACZELNY
dr Marcin Mazurek

REDAKTORZY TEMATYCZNI
dr hab. Agata Włodkowska-Bagan
dr Ilona Urych
mgr Karolina Zakrzewska
mgr Tomasz Hołda

REDAKCJA JĘZYKOWA
mgr Karolina Zakrzewska

REDAKCJA TECHNICZNA
Tomasz Hołda

PROJEKT OKŁADKI
Joanna Suchwałko

RADA PROGRAMOWA
prof. Barbara Markiewicz
prof. Jacek Migasiński
dr hab. Michał Kozłowski
dr hab. Agnieszka Legucka
dr hab. Agnieszka Nogal
dr hab. Marcin Poręba
dr Jacek Dobrowolski
dr Marcin Mazurek
dr Rafał Wonicki
mgr Karolina Zakrzewska

ADRES REDAKCJI
ul. Ilskiego 2a/7
04-479 Warszawa
czasopismo.eryda@gmail.com