Fundamentalizm Zachodu i Wschodu

Fundacja Eryda oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Obrony Narodowej zapraszają na konferencję naukową

Fundamentalizm Zachodu i Wschodu
która odbędzie się 13.03.2015 w Warszawie

 Konferencja poświęcona będzie fundamentalizmowi jako zjawisku wykraczającemu poza sferę samego doświadczenia religijnego, zaznaczającemu swoją obecność również na gruncie życia politycznego, gospodarczego i naukowego.

Nadsyłane abstrakty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • etniczne, religijne i ekonomiczne źródła fundamentalizmu;
 • fundamentalizm jako „powrót do źródeł”;
 • rola fundamentalizmu w tworzeniu zbiorowej tożsamości;
 • ład i porządek światowy w świetle fundamentalizmu;
 • konstruktywny i destruktywny wymiar fundamentalizmu;
 • etyka fundamentalistów;
 • radykalizm a fundamentalizm;
 • czy fundamentalizm jest ruchem politycznym?;
 • czy możliwy jest fundamentalizm prywatny?;
 • specyfika fundamentalizmu islamskiego;
 • idea praw człowieka jako przejaw fundamentalizmu zachodniego;
 • fundamentalizm rynkowy Zachodu;
 • wpływ gospodarczej, kulturowej i organizacyjnej ekspansji Zachodu na powstawanie fundamentalizmu niezachodniego;
 • zbrojny wymiar fundamentalizmu;
 • czy terroryzm jest wpisany w fundamentalizm?;
 • fundamentalizm naukowy jako narzędzie porządkowania świata i panowania nad nim.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 28.02.2015 na adres redakcja@eryda.eu. Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Eryda. Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych i publikacji, wynosi 75 złotych.

Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia do wygłoszenia w trakcie konferencji, nie później niż 06.03.2015, z dopiskiem: opłata konferencyjna – imię i nazwisko.

Osoby, które nie wygłoszą referatu na konferencji będą mogły również opublikować artykuł w czasopiśmie Eryda. W takim wypadku tekst należy przesłać na adres redakcja@eryda.eu do 27.03.2015. Po zakwalifikowaniu artykułu do druku, autor zostanie poproszony o dokonanie wpłaty w wysokości 45 złotych na pokrycie kosztów publikacji, z dopiskiem: opłata za publikację – imię i nazwisko.

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat: 27 7999 9995 2110 0387 4004 0001

Rada programowa konferencji:
dr hab. Agnieszka Legucka – przewodnicząca
dr hab. Anna Drabarek
dr hab. Tomasz Kośmider
dr Marcin Mazurek
dr Ilona Urych

Komitet organizacyjny konferencji:
mgr Karolina Zakrzewska – przewodnicząca
Tomasz Hołda
Jakub Maleszewski

Program konferencji: