Od spotkania do wojny – genealogia konfliktu

Fundacja Eryda oraz Wydział Filozofii UW serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową pt.

Od spotkania do wojny – genealogia konfliktu, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 14 i 15 kwietnia 2023 roku:

Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problematyką konfliktu, jego źródeł, dynamiki i skutków. Interesuje nas w szczególności moment lub proces przejścia od spotkania do konfliktu, mówiąc inaczej – racje, dla których spotkanie przeobraża się we wrogość, manifestuje się szowinizmem, rasizmem, kolonializmem i innymi formami zarówno symbolicznego, jaki i fizycznego unicestwienia spotkanego jako wroga, obcego, innego. Z całą pewnością jest to zagadnienie, którego nie sposób oderwać od żadnej sfery życia społecznego, i które podlega próbom analizy z perspektywy wielu dyscyplin naukowych. Dlatego zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniu przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, proponując w punkcie wyjścia następujące problemy, jako pretekst do wspólnych obrad:

 • emancypacyjny wymiar spotkania z innym/obcym – rasa, płeć, gatunek
 • alternatywne figury podmiotu: dziecko, kobieta, zwierzę
 • kolonizacja – spotkanie czy wojna z obcym?
 • płciowy i cielesny wymiar podmiotu jako podłoże konfliktu
 • feminizm a walka płci w perspektywie ponowoczesnej
 • kulturowe i literackie konceptualizacje przestrzeni spotkań i konfliktów
 • dyskursywizowanie konfliktu – historiografia a memory studies
 • dynamika konfliktu społecznego
 • ontologia, estetyka i etyka wojny
 • natura więzi społecznych w obliczu wojny
 • tożsamość jako przyczyna i skutek konfliktów społecznych
 • konflikt jako narzędzie polityki
 • psychologia konfliktu
 • specyfika medialnego pola bitwy
 • moralna logika konfliktów społecznych
 • społeczne i polityczne funkcje wroga
 • homo oeconomicus a konflikt zbrojny
 • ekonomika wojenna a kryzys humanitarny
 • ekonomiczne pole współpracy, rywalizacji i konfliktu
 • konkurencja ekonomiczna jako zarzewie kryzysu klimatycznego
 • czy wojna może być sprawiedliwa?
 • walka o uznanie a przynależność etniczna, rasowa, klasowa

Artykuły nadesłane po konferencji zostaną opublikowane w punktowanym czasopiśmie naukowym Etyka (jeśli zostaną napisane w języku angielskim i będą mieścić się w szeroko pojętej problematyce etyki wojny) lub w czasopiśmie naukowym Eryda.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 marca 2023 r.

Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów konferencji, cateringu, obiadu oraz publikacji, wynosi 250 złotych.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 marca 2023 r. na adres: czasopismo.eryda@gmail.com

Rada Programowa
Prof. dr hab. Paweł Łuków
Prof. dr hab. Marcin Poręba
Prof. UW dr hab. Magdalena Środa
Prof. AszWoj dr hab. Ilona Urych
Dr hab. Jacek Dobrowolski
Dr Dorota Domalewska
Dr Bartosz Działoszyński
Dr Magdalena Gawin
Dr Marcin Mazurek
Komitet Organizacyjny
Mgr Karolina Zakrzewska (przewodnicząca)
Mgr. Weronika Bednarek-Stücker
Mgr Tomasz Hołda
Mgr Andrzej Lewicki

Zapraszamy również na stronę wydarzenia na facebooku:
https://www.facebook.com/events/218646953966876

Program konferencji:

Formularz zgłoszeniowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Dane prelegenta: