Inność, obcość, norma

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismo Eryda zapraszają do udziału w krajowej konferencji naukowej: 

Inność? Obcość? Norma?,
która odbędzie się 10 marca 2018 roku w Instytucie Filozofii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3), w sali nr 4

Celem konferencji jest namysł zarówno nad pojęciem Inności, Obcości i Nor-my, jak i nad zachodzącymi między nimi relacjami. Czy Norma jest warunkiem wstępnym Inności czy Obcości, czy jest niezbędna do ich zdefiniowania? Szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, że z jednej strony Norma wyklucza Inność, jednak z drugiej strony, nie sposób wyobrazić sobie Normy i jej granic bez jej przeciwieństwa – Inności. W związku z tym, czy można pomyśleć o Normie poza Innością i Obcością? Kategoria Inności i Obcości ma różne wymiary, zarówno społeczny, etyczny, prawny, jak i biologiczny. Zakładamy, że refleksja nad powyższymi zagadnieniami jest nie tylko ważna, lecz także otwiera szerokie pole do debaty, z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, politologicznej, prawnej, kulturoznawczej, i nie tylko. W związku z po-wyższym, zapraszamy do czynnego udziału w konferencji. Referaty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

Referaty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • Kategoria normy społecznej
 • Cielesny wymiar normy
 • Etos większości
 • Tajemnica moralnej większości
 • Aktualność pojęcia woli powszechnej
 • Tyrania większości a wolność jednostki
 • Czym jest wyjątek dla statystyki
 • Norma z perspektywy Innego
 • Moralna historia inności
 • Wymiary inności
 • Społeczna rola obcego, czy potrafimy się bez niego obyć?
 • Koncepcje inkluzji społecznej
 • Figury obcości: wymiar polityczny, medyczny, biologiczny, seksualny

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 22.02.2018 na adres: czasopismo.eryda@gmail.com. Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w 6 numerze czasopisma naukowego Eryda, który stanowić będzie jednocześnie recenzowaną monografię naukową. Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów konferencji, kateringu oraz publikacji, wynosi 150 złotych.

Rada programowa konferencji:
prof. UW dr hab. Magdalena Środa – przewodnicząca
prof. Paweł Łuków
prof. Jacek Migasiński
prof. UW dr hab. Marcin Poręba
dr hab. Tomasz Wiśniewski
dr Maja Chmura
dr Jacek Dobrowolski
dr Marcin Mazurek

Komitet organizacyjny konferencji:
Karolina Zakrzewska – przewodnicząca
Tomasz Hołda
Andrzej Lewicki