Współczesny liberalizm i jego krytyka. Porządek myśli i ład społeczny

Fundacja Eryda, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii w Warszawie, Zakład Filozofii Polityki oraz Zakład Historii Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Aegee Warszawa, Instytutem Misesa, Stowarzyszeniem Koliber, Nową Debatą oraz Fundacją Wolności i Przedsiębiorczości, zapraszają do udziału w ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej 

Współczesny liberalizm i jego krytyka. Porządek myśli i ład społeczny,
która odbędzie się 21-22 stycznia 2016 r. w Sali Balowej UW w Pałacu Tyszkiewiczów (pierwszy dzień) oraz w sali 308 Starej Biblioteki UW (drugi dzień).

Pragniemy podjąć z perspektywy interdyscyplinarnej tematykę współczesnego liberalizmu, jego tożsamości oraz roli jaką odgrywa w aktualnym dyskursie społeczno-politycznym.

Referaty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • współczesne oblicze liberalizmu politycznego;
 • spójność projektu demokracji liberalnej;
 • potencjał poznawczy filozofii liberalnej;
 • czym jest neoliberalizm?;
 • relacje zwrotne między liberalizmem rynkowym a liberalizmem wartości ;
 • liberalna wizja stosunków międzynarodowych;
 • miejsce i rola postępu w filozofii liberalnej;
 • antropologia liberalizmu: indywidualizm i autonomia czy egoizm i atomizm?;
 • liberalna koncepcja wolności;
 • aktualność liberalnego etosu;
 • rola i funkcje państwa w filozofii liberalnej;
 • liberalizm a globalizacja ;
 • na jakie pytania liberalizm nie odpowiada?;
 • czym jest kultura liberalna?;
 • liberalizm wobec imigracji, inkulturacji i otwartych granic;
 • filozoficzna, polityczna i ekonomiczna opozycja wobec liberalizmu.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 31.12.2015 na adres redakcja@eryda.eu. Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Eryda, ISSN 2450-288X. Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów cateringu, materiałów konferencyjnych i publikacji, wynosi 100 złotych. Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia do wygłoszenia w trakcie konferencji, z dopiskiem: Współczesny liberalizm i jego krytyka – imię i nazwisko.

Osoby, które nie wygłoszą referatu na konferencji będą mogły również opublikować artykuł w czasopiśmie Eryda. W takim wypadku tekst należy przesłać na adres redakcja@eryda.eu do 31.03.2016. Po zakwalifikowaniu artykułu do druku, autor zostanie poproszony o dokonanie wpłaty w wysokości 45 złotych na pokrycie kosztów publikacji, z dopiskiem: opłata za publikację – imię i nazwisko.

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat: 27 7999 9995 2110 0387 4004 0001

Rada programowa konferencji:
prof. Barbara Markiewicz,
prof. AON dr hab. Anna Drabarek,
prof. AON dr hab. Agnieszka Legucka
prof. UW dr hab. Marcin Poręba,
prof. UW dr hab. Magdalena Środa,
dr hab. Agnieszka Nogal,
dr hab. Tomasz Wiśniewski,
dr hab. Agata Włodkowska-Bagan
dr Maja Chmura,
dr Jacek Dobrowolski
dr Marcin Mazurek

Komitet organizacyjny konferencji:
Karol Zdybel (przewodniczący)
Tomasz Hołda
Radosław Wójtowicz
mgr Karolina Zakrzewska

Program konferencji: