Nacjonalizm. Głos narodu czy polityczna dewiacja?

Fundacja Eryda oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego
Akademii Obrony Narodowej zapraszają na konferencję naukową

Nacjonalizm. Głos narodu czy polityczna dewiacja?
która odbędzie się 02.VI.2015 w Warszawie

Interesują nas podejmowane z perspektywy interdyscyplinarnej próby określenia tożsamości nacjonalizmu oraz roli jaką odgrywa on we współczesnym społeczno-politycznym dyskursie.

Nadsyłane abstrakty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • istota współczesnego nacjonalizmu w wymiarze etnicznym i kulturowym;
 • społeczne funkcje nacjonalizmu;
 • relacje między tożsamością narodową i nacjonalizmem;
 • patriotyzm i nacjonalizm;
 • psychospołeczne uwarunkowania nacjonalizmu;
 • nacjonalizm wojowniczy i nacjonalizm kosmopolityczny;
 • cele i znaczenie organizacji nacjonalistycznych;
 • wpływ radykalizmu narodowego na porządek prawny państwa;
 • ład społeczny proponowany przez nacjonalistów;
 • aksjologiczne zaplecze nacjonalizmu;
 • relacje między światopoglądem nacjonalistycznym a religijnym oglądem rzeczywistości społecznej;
 • tradycja w światopoglądzie nacjonalistycznym jako fundament kultury i jako projekt;
 • wartość demokracji oraz los i miejsce mniejszości społecznych w poglądach nacjonalistów;
 • specyfika i aktualność wojen narodów.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 24.05.2015 na adres redakcja@eryda.eu. Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym Eryda. Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów materiałów konferencyjnych i publikacji, wynosi 75 złotych.
Wpłaty należy dokonać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wystąpienia do wygłoszenia w trakcie konferencji, nie później niż 27.05.2015, z dopiskiem: opłata konferencyjna – imię i nazwisko.

Osoby, które nie wygłoszą referatu na konferencji będą mogły również opublikować artykuł w czasopiśmie Eryda. W takim wypadku tekst należy przesłać na adres redakcja@eryda.eu do 01.09.2015. Po zakwalifikowaniu artykułu do druku, autor zostanie poproszony o dokonanie wpłaty w wysokości 45 złotych na pokrycie kosztów publikacji, z dopiskiem: opłata za publikację – imię i nazwisko.

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat: 27 7999 9995 2110 0387 4004 0001

Rada programowa konferencji:
dr hab. Agnieszka Legucka – przewodnicząca
dr hab. Anna Drabarek
dr Leszek Kanarski
dr Marcin Mazurek
dr Ilona Urych

Komitet organizacyjny konferencji:
Tomasz Hołda – przewodniczy
mgr Karolina Zakrzewska
Katarzyna Chludzińska
Paulina Konefał
Jakub Maleszewski