Filozoficzne i społeczne aspekty pandemii

Czasopismo Eryda, Instytut Badań Podstawowych „Fundamenta” oraz Ośrodek Rozwoju Badań i Edukacji serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową 

pt. FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY PANDEMII,
która odbędzie się dnia 30.09.2021 r. w formie zdalnej

Niespodziewane nadejście ogólnoświatowej zarazy spowodowanej nieznanym wcześniej wirusem COVID-19, wzbudziło powszechny niepokój, poczucie zagrożenia, a nierzadko wręcz permanentny lęk przed śmiercią. Ludzkie społeczności doświadczyły poczucia ogarniającego wszelkie sfery życia kryzysu, co całkowicie zmieniło ich dotychczasowy sposób funkcjonowania, uczestnictwa w sferze publicznej i kondycję emocjonalną. Zachwianie poczuciem bezpieczeństwa gospodarczego, zdrowotnego, a nawet prawnego połączone z koniecznością wprowadzenia restrykcji i obostrzeń epidemiologicznych, wpłynęło nie tylko na zdrowie psychiczne obywateli, ale również spowodowało zmiany dotyczące kwestii kulturowych, społecznych oraz politycznych. Biopolityka w sposób jawny wkroczyła w życie publiczne i prywatne, zmieniając nie tylko nasze relacje z najbliższym otoczeniem, ale również ograniczając dotychczas oczywiste potrzeby i swobody obywatelskie.

Pandemia obnażając luki w zarządzaniu państwem, chociażby takie jak niewydolność służby zdrowia, z całą pewnością wpłynęła na zmianę sposobu postrzegania otaczającego nas świata. Z jednej strony wielokrotnie rozbudzała wspólnotowe akty solidarności, z drugiej wywoływała bunt przeciwko pragmatycznej profilaktyce, proponowanej lub nakazywanej przez służby państwowe.

Obostrzenia epidemiologiczne doprowadziły również do przewartościowania relacji w życiu prywatnym, rodzinnym oraz zawodowym. Wprowadzenie do codziennych aktywności ludzkich konieczności korzystania z nowych technologii, tj. praca zdalna, w większym niż dotychczas stopniu zaburzyło podział między prywatną a publiczną sferą życia. Można wręcz uznać, że granica między nimi całkowicie została zatarta.
Ujawniły się w większym niż dotychczas stopniu przepaści w statusie materialnym obywateli i tym samym pogłębiło się wykluczenie społeczne przekładające się również na kwestie dotyczące rasy, pochodzenia etnicznego, czy nierówności wynikającej z różnicy płci.

Celem konferencji jest stworzenie pola do dyskusji nad wszelkimi aspektami pandemii wpływającymi na kondycję ludzką, relacje społeczne, kwestie związane z wykluczeniem, ale także solidarnością społeczną, buntem wobec zmieniających się warunków życia oraz zależnością od wydolności państwa i stopnia cywilizacyjnego i moralnego rozwoju społeczeństw, społeczności oraz wspólnot. Zakładamy, że refleksja nad powyższymi zagadnieniami jest nie tylko ważna, lecz także otwiera szerokie pole do debaty, z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, politologicznej, prawnej, kulturoznawczej, i nie tylko. W związku z powyższym, zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.
Wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające tytuł wystąpienia oraz krótkie abstrakty (do 500 słów) prosimy nadsyłać do dnia 22.09.2021 r. na adres czasopismo.eryda@gmail.com

RADA PROGRAMOWA:
Dr hab. Karolina Bonińska-Kochańczyk
Dr Sławomir Chomącik
Dr Marcin Mazurek

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Tomasz Hołda
Karolina Zakrzewska