Redakcja

Zespół redakcyjny

dr Marcin Mazurek – redaktor naczelny 
dr hab. Ilona Urych
mgr Weronika Bednarek-Stücker
mgr Tomasz Hołda
mgr Andrzej Lewicki
mgr Karolina Zakrzewska

Rada programowa

prof. Beata Łaciak
prof. Barbara Markiewicz
prof. Jacek Migasiński
prof. Marcin Poręba 
dr hab. Jacek Dobrowolski
dr hab. Dorota Domalewska
dr hab. Michał Kozłowski
dr hab. Agnieszka Legucka
dr hab. Agnieszka Nogal
dr hab. Magdalena Środa

Recenzenci

prof. Joanna Górnicka-Kalinowska(UW)
prof. Beata Łaciak (ASzWoj)
prof. Paweł Łuków (UW)
prof. Barbara Markiewicz (UW)
prof. Maciej Marszałek (ASzWoj)
prof. Jacek Migasiński (UW)
prof. Aldona Nawój-Śleszyński (UŁ)
prof. Marcin Poręba (UW)
dr hab. Arkadiusz Adamczyk (UJK)
dr hab. Patrycja Adamczyk (UJK)
dr hab. Tadeusz Ciecierski (UW)
dr hab. Janusz Dobieszewski (UW) 
dr hab. Jacek Dobrowolski (UW)
dr hab. Dorota Domalewska (AszWoj)
dr hab. Anna Drabarek (APS)
dr hab. Partycja Jakóbczyk-Adamczyk (UJK)
dr hab. Jakub Kloc-Konkołowicz (UW) †14.04.2021
dr hab. Kochańczyk-Bonińska (UW)
dr hab. Michał Kozłowski (UW)
dr hab. Agnieszka Legucka (AFiBV)
dr hab. Piotr Milik (AszWoj)
dr hab. Monika Murawska (ASP)
dr hab. Agnieszka Nogal (UW)
dr hab. Tomasz Puczyłowski (UW)
ks. dr hab. Cezary Smuniewski (UW)
dr hab. Daniel Sobota (PAN)
dr hab. Magdalena Środa (UW)
dr hab. Halina Walentowicz (UW)
dr hab. Tomasz Wiśniewski (UW)
dr hab. Agata Włodkowska-Bagan (UJK)
dr hab. Rafał Wonicki (UW)
dr Marzena Adamiak (PAN)
dr Magdalena Gawin (UW)
dr Marcin Pańków (UB)
dr Łukasz Perlikowsk (PWSZ)
dr Marek Pokropski (UW)
dr Joanna Różyńska (UW)
dr Marcin Trepczyński (UW)