Solidarność i egoizm

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, czasopismo Eryda oraz Instytut Nauki o Polityce zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej:

Solidarność i egoizm,
która odbędzie się 18 maja 2019 roku na Uniwersytetu Warszawskim.

Celem konferencji jest stworzenie pola do dyskusji nad solidarnością, egoizmem, zachodzącymi między nimi zależnościami, ich znaczeniem dla życia społecznego w każdym jego wymiarze. Zakładamy, że refleksja nad powyższymi zagadnieniami jest nie tylko ważna, lecz także otwiera szerokie pole do debaty, z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, politologicznej, prawnej, kulturoznawczej, i nie tylko. W związku z powyższym, zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.

Referaty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • Solidarność społeczna a solidarność klasowa;
 • solidarność i egoizm w perspektywie teorii konfliktu społecznego;
 • społeczne koszty egoizmu;
 • polityczne granice solidarności;
 • polityczne granice egoizmu, egoistyczne granice polityki;
 • solidarność, solidaryzm i egoizm w dyskursach ideologicznych;
 • sacro egoismo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość;
 • miejsce solidarności w myśli konserwatywnej i liberalnej;
 • moralna wartość egoizmu;
 • solidarność i egoizm w perspektywie teorii feministycznych oraz queer studies;
 • uchodźca, imigrant, obcy – solidarność i egoizm w aspekcie polityk migracyjnych;
 • egoizm gatunkowy a solidarność z zupełnie innymi (animal studies);
 • interpretacje „Solidarności” – czym była, co po sobie zostawiła?;
 • problematyka solidarności i egoizmu w dziełach kultury (teatr, film, literatura, muzyka, sztuki wizualne).

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 30.04.2019 na adres czasopismo.eryda@gmail.com Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w wieloautorskiej monografii naukowej. Opłata konferencyjna przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji konferencji, kateringu oraz publikacji wynosi 250 złotych.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia, należy dokonać wpłaty do dnia 06.05.2019 na konto nr: 74 2530 0008 2057 1005 5026 0001 (Fundacja Eryda, ul. Ilskiego 2a/7 04-479 Warszawa).

Rada programowa konferencji:
dr Marcin Mazurek – przewodniczący
prof. UW dr hab. Agnieszka Nogal
prof. UW dr hab. Magdalena Środa
dr hab. Jacek Dobrowolski
dr hab. Tomasz Wiśniewski
dr hab. Rafał Wonicki
dr Karolina Kochańczyk-Bonińska
dr Jarosław Szczepański