Współczesne oblicza przemocy

Fundacja Eryda oraz Wydział Filozofii UW serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową pt.

„Współczesne oblicza przemocy”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 16 i 17 grudnia 2022 roku. 

Celem konferencji jest stworzenie pola do dyskusji nad zagadnieniem tyleż ciekawym, co trudnym. Przede wszystkim jednak niezmiennie aktualnym: nad przemocą i sposobami, w jakie przejawia się w naszym życiu prywatnym, zawodowym i społecznym. O ile rozumiemy i akceptujemy bezkres przemocy jaka towarzyszyła ludziom w przeszłości, potrafimy ją zracjonalizować i wyjaśnić jej źródła, o tyle niezwykle trudno przychodzi nam refleksja nad tym, dlaczego przemoc wciąż stanowi nieodłączny element naszego życia, dlaczego jest akceptowana, usprawiedliwiana lub po prostu przemilczana. Jako organizatorzy konferencji proponujemy, aby tematykę przemocy podjąć z perspektywy interdyscyplinarnej wokół następujących jej wymiarów:

 • Czym jest obecnie system przemocy państwowej?
 • Co ma wspólnego wola większości z przemocą państwową?
 • Czym jest niewolnictwo XXI wieku i dlaczego je akceptujemy?
 • Jakie funkcje we współczesnym świecie pełni propaganda wojenna?
 • Czy przemoc jest nieodłącznym elementem popkultury?
 • W jaki sposób globalne nierówności prowadzą do lokalnej przemocy?
 • Czy realizm polityczny usprawiedliwia przemoc?
 • Czy mobbing i molestowanie seksualne mają związek ze sprawowaniem władzy?
 • Jakie relacje występują pomiędzy przemocą a zdrowiem publicznym?
 • Dlaczego gwałty stanowią nieodłączny element wojny?
 • Czemu służy publiczny język przemocy?
 • Czy jesteśmy świadomi przemocy, którą stosujemy?
 • Czy możliwa jest kultura nie oparta na przemocy wobec natury?
 • Jaki jest status etyczny i prawny przemocy wobec zwierząt?
 • Czy gender-role stress jest efektem przemocy kulturowej?
 • Czy możliwe jest sformułowanie zagadnień konferencyjnych, w których kwestie kobiet i zwierząt nie pojawiają się na końcu?
 • Po konferencji planowana jest publikacja numeru tematycznego poświęconego przemocy w czasopiśmie naukowym Eryda.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 grudnia 2022 r. na adres: czasopismo.eryda@gmail.com. Napisane na podstawie wystąpień lub na temat przemocy artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w numerze czasopisma naukowego Eryda. Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów konferencji, cateringu, obiadu oraz publikacji, wynosi 200 złotych.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:
prof. dr hab. Paweł Łuków
prof. UW dr hab. Magdalena Środa
prof. AszWoj dr hab. Ilona Urych
dr hab. Jacek Dobrowolski
dr Katarzyna Bielińska-Kowalewska
dr Dorota Domalewska
dr Magdalena Gawin
dr Marcin Mazurek