Wspólnota czy społeczeństwo?

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismo Eryda zapraszają do udziału w krajowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej:


Wspólnota czy społeczeństwo?,
która odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w Instytucie Filozofii UW
(ul. Krakowskie Przedmieście 3), w auli im. M. Ossowskiej

Celem konferencji jest stworzenie pola do dyskusji nad istotą i znaczeniem wspólnotowości, w odniesieniu zarówno do ujęć klasycznych, jak i ich współczesnej recepcji. W dobie globalnych procesów gospodarczych, kulturowych i politycznych, budzi ono wiele kontrowersji, skłaniając do refleksji na temat istoty więzi społecznych, ich podstaw i trwałości. Wiąże się to z całym spektrum problemów, związanych z kwestiami migracji, redefinicji państwa narodowego, znaczenia religii i tradycji dla utrzymywania zbiorowej tożsamości, kryzysu demokracji liberalnej, czy rozszerzania wspólnoty o istoty nieludzkie. Zakładamy, że refleksja nad powyższymi zagadnieniami jest nie tylko ważna, lecz także otwiera szerokie pole do debaty, z perspektywy filozoficznej, socjologicznej, politologicznej, prawnej, kulturoznawczej, i nie tylko. W związku z powyższym, zapraszamy do czynnego udziału w konferencji.

Referaty powinny skupiać się na następujących zagadnieniach:

 • współczesna recepcja antycznego pojęcia wspólnoty politycznej;
 • znaczenie i istota polityki tożsamościowej;
 • współczesna kondycja państwa narodowego;
 • laicyzacja a kwestia tożsamości;
 • rola tradycji w demokracji liberalnej;
 • indywidualizm a wspólnotowość;
 • granice indywidualnej wolności i ingerencji państwowej;
 • współczesne znaczenie cnót obywatelskich;
 • rozszerzanie granic wspólnoty o zwierzęta nieludzkie lub “podmioty sprawcze”;
 • koncepcje inkluzji społecznej;
 • etos moralnej większości;
 • ostracyzm a współczesne wykluczenie ekonomiczne ;
 • tyrania wspólnoty a prawo do wolności jednostki;
 • społeczna rola obcego.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe prosimy nadsyłać do 01 grudnia 2019 na adres: czasopismo.eryda@gmail.com. Napisane na podstawie wystąpień artykuły, które przejdą procedurę recenzyjną, zostaną opublikowane w Polish Journal of Political Science (http://www.inop.edu.pl/new/pjps/), które jest czasopismem naukowym wydawanym on-line w języku angielskim. Jest ono indeksowane w bazach takich jak ROAD, CEJSH oraz CEEOL.

Opłata konferencyjna, przeznaczona na pokrycie kosztów konferencji, lunchu oraz publikacji wynosi: 190 złotych. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu Państwa zgłoszenia, należy dokonać wpłaty do dnia 05.12.2019 na konto nr: 74 2530 0008 2057 1005 5026 0001 (Fundacja Eryda, ul. Ilskiego 2a/7 04-479 Warszawa).

Rada programowa konferencji:
dr Bartosz Działoszyński – przewodniczący
prof. UW dr hab. Marcin Poręba
dr Magdalena Gawin
dr Marcin Mazurek

Komitet organizacyjny konferencji:
mgr Karolina Zakrzewska – przewodnicząca
mgr Tomasz Hołda
mgr Konrad Majka
lic. Natalia Zakrzewska