Współczesny liberalizm i jego krytyka NR 1(3) ▪ 2016 ▪