admin

admin

Kwestia zwierząt

Fundacja Eryda oraz Wydział Filozofii UW serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Kwestia zwierząt Więcej wkróce Formularz zgłoszeniowy

Od spotkania do wojny – genealogia konfliktu

Fundacja Eryda oraz Wydział Filozofii UW serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. Od spotkania do wojny – genealogia konfliktu, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 14 i 15 kwietnia 2023 roku: Celem konferencji jest stworzenie przestrzeni do dyskusji nad problematyką konfliktu, jego źródeł, dynamiki i skutków. Interesuje nas w szczególności moment…

Współczesne oblicza przemocy

Fundacja Eryda oraz Wydział Filozofii UW serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Współczesne oblicza przemocy”, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 16 i 17 grudnia 2022 roku.  Celem konferencji jest stworzenie pola do dyskusji nad zagadnieniem tyleż ciekawym, co trudnym. Przede wszystkim jednak niezmiennie aktualnym: nad przemocą i sposobami, w jakie…

Filozoficzne i społeczne aspekty pandemii

Czasopismo Eryda, Instytut Badań Podstawowych „Fundamenta” oraz Ośrodek Rozwoju Badań i Edukacji serdecznie zapraszają na interdyscyplinarną, ogólnopolską konferencję naukową  pt. FILOZOFICZNE I SPOŁECZNE ASPEKTY PANDEMII,która odbędzie się dnia 30.09.2021 r. w formie zdalnej Niespodziewane nadejście ogólnoświatowej zarazy spowodowanej nieznanym wcześniej wirusem COVID-19, wzbudziło powszechny niepokój, poczucie zagrożenia, a nierzadko…

Wspólnota czy społeczeństwo?

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismo Eryda zapraszają do udziału w krajowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Wspólnota czy społeczeństwo?,która odbędzie się 13 grudnia 2019 roku w Instytucie Filozofii UW(ul. Krakowskie Przedmieście 3), w auli im. M. Ossowskiej Celem konferencji jest stworzenie pola do dyskusji nad istotą i znaczeniem wspólnotowości, w odniesieniu zarówno do ujęć klasycznych,…

Solidarność i egoizm

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, czasopismo Eryda oraz Instytut Nauki o Polityce zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej: Solidarność i egoizm,która odbędzie się 18 maja 2019 roku na Uniwersytetu Warszawskim. Celem konferencji jest stworzenie pola do dyskusji nad solidarnością, egoizmem, zachodzącymi między nimi zależnościami, ich znaczeniem dla życia społecznego…

Inność, obcość, norma

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismo Eryda zapraszają do udziału w krajowej konferencji naukowej:  Inność? Obcość? Norma?,która odbędzie się 10 marca 2018 roku w Instytucie Filozofii UW (ul. Krakowskie Przedmieście 3), w sali nr 4 Celem konferencji jest namysł zarówno nad pojęciem Inności, Obcości i Nor-my, jak i nad zachodzącymi między nimi relacjami.…

Biopolityka

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz czasopismo Eryda zapraszają do udziału w krajowej, studencko-doktoranckiej konferencji naukowej: Biopolityka. Od ciała politycznego do polityki ciała,która odbędzie się 20 stycznia 2018 roku, na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 3).  Celem konferencji jest podjęcie tematu biopolityki, z uwzględnieniem jej najbardziej aktualnych…